Aula Taller

Lab. Física / Idiomas

Salón de actos

Capilla

Recibidor

Patio pequeño